STORITVE

Inženiring

Investitorjem svetujemo in pomagamo pri realizaciji projekta od začetne ideje do uporabnega dovoljenja:

 • Svetovalni inženiring
 • Izdelava razpisne dokumentacije
 • Zastopanje naročnika ali pomoč naročnikom v upravnih postopkih
 • Pridobivanje soglasij in dovoljenj

Zaposleni se lahko pohvalimo z interdisciplinarnimi znanji in izkušnjami pri izvajanju storitev celotnega inženiringa. Obseg storitev je odvisen od obsežnosti in faze projekta, želja in pričakovanj naročnika. Ponujamo vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti na zahtevni poti od naročila do uspešnega zaključka investicijskega projekta:

 • Opredelitev investicijske namere, projektne naloge
 • Vsa pripravljalna dela
 • Prometne, hidrološke študije, …
 • Analize stabilnosti objektov
 • Izdelava analiz stroškov in koristi
 • Izdelava kompletne projektne dokumentacije
 • Koordinacija za varstvo pri delu v fazi projektiranja
 • Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Aktivnosti za izbor izvajalca
 • Priprava izvajalskih pogodb
 • Evaluacija izvajalskih ponudb
 • Strokovni nadzor

Skupaj z našimi poslovnimi partnerji sodelujemo pri ostalih storitvah, ki so lahko potrebne za uspešno izvedbo investicij:

 • Izdelava in dopolnjevanje prostorskih načrtov
 • Izdelava in dopolnjevanje urbanističnih dokumentov
 • Geodetski načrti, geomehanske in geološke študije, prometne študije, …
 • Izdelava požarnih študij
 • Revizija in recenzija projektne dokumentacije
 • Izdelava predinvesticijskih študij
 • Izdelava dokumentov identifikacije investicijskega projekta
 • Izdelava investicijskih programov
 • Izdelava programov opremljanja
Detajl Infrastruktura d.o.o
Na Produ 13
5271 Vipava
Slovenja
T
+386 (0)5 36 550 12
M
+386 (0)41 558 252
F
+386 (0)5 36 550 14
E
info@detajl.eu
© 2014. Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada