STORITVE

Nadzori

Pomemben del našega dela predstavlja nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, za vse vrste objektov.

Nadzor, ki ga določa Zakon o graditvi objektov (kontrola kvalitete izvajanja del in vgrajenih materialov, kontrola skladnosti s projektno dokumentacijo, dogovorjenim časovnim načrtom in finančnim planom, sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in pri njegovem končnem prevzemu), je samo ena od storitev, ki jo ekipa nadzornikov uspešno opravlja.

Običajno strokovni nadzor vključuje:

 • Sodelovanje pri zakoličbi objekta
 • Uvedba izvajalca v delo
 • Kontrola kvalitete izvedbe
 • Kontrola kvalitete vgrajenih materialov
 • Kontrola rokov in porabe finančnih sredstev
 • Tolmačenje dokumentacije izvajalcu
 • Obdelava obračunskih situacij in računov
 • Sodelovanje pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev in pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda
 • Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt - Organizacija izdelave geodetskega posnetka
 • Organizacija in sodelovanje pri končnem obračunu z izvajalci del
 • Sodelovanje pri izvedbi tehničnega in drugih pregledov
 • Organizacija primopredajne in končnega obračuna med izvajalcem in investitorjem
Detajl Infrastruktura d.o.o
Na Produ 13
5271 Vipava
Slovenja
T
+386 (0)5 36 550 12
M
+386 (0)41 558 252
F
+386 (0)5 36 550 14
E
info@detajl.eu
© 2014. Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada